A Felvételi Előkészítő Bizottság (FEB)

Szervezet:

A FEB, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1968 óta – alapítványi formában, közhasznú szervezetként 1993 óta FEB ’93 Ifjúsági Oktatási Alapítványként – működő önkéntes diákszervezet. A szervezet elsődleges célja olyan tanfolyamok szervezése, amelyek alapos felkészülést biztosítanak a történelem és magyar irodalom tárgyakból emelt- és középszinten érettségizni kívánó diákoknak. A FEB oktatói az egyetem jogász és politológus hallgatói közül kerülnek ki, akik egy éven át tartó, szigorú követelményeket támasztó szakmai elbírálást, a hospitálást követő beszavazás útján válhatnak a szervezet aktív tagjává. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szervezet tagjai szakmai-, és közösségi tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesülnek, tehát a társadalmi munkában való részvétel kizárólag belső, személyes motivációból fakad. A tanfolyamainkra való jelentkezéshez ITT találsz segítséget!

Szakmai tevékenység:

A szervezet tanítványait egyrészt méltán kialakult, többéves hírneve, hagyományos és elektronikus média útján, valamint a budapesti középiskolákban folytatott személyes jelenlétet igénylő promócióval „toborozza”, ennek megfelelően a tanítványok létszáma évi 70- 110 között mozog.

Az oktatás kereteit a minden hétköznap 16 órától 19 óráig, valamint szombatonként 10 órától 17 óráig megrendezésre kerülő magyar és történelem szemináriumok jelentik. Ezen kiscsoportos (10-15 fős), interaktív foglalkozásokon cél a középiskolában elsajátított, nemzeti tanterv szerinti törzsanyag strukturálása a leghangsúlyosabb részek alapos átismétlésével. Az órák legfőbb erőssége a tanár- tanítvány közi közvetlen viszony, hiszen az oktatás a diákok személyére szabottan történik, kérdésekkel kapcsolatban az oktatók állnak rendelkezésre órán kívül is, illetve az érettségi követelményrendszeréhez igazodva a FEB évről évre maga is állít össze teszteket és esszéfeladatokat.

A két féléven át tartó, 21 alkalomból álló kurzus regisztrációs díja a 2012/2013-as tanév során 19990 forint volt, de azon diákok, akik az önálló felkészülést preferálják, jelentkezhettek levelezős tanfolyamunkra, ahol hétről-hétre a honlapunkon keresztül letölthetik az adott hét tananyagát, illetve feladatsorokkal tesztelhetik tudásukat.

A FEB fontos profilja emellett a minden év tavaszán megrendezésre kerülő Tavaszi Tábor, ahol egyhetes, előadásokból, szemináriumokból és konzultációkból álló felkészítés keretében kerülnek kidolgozásra személyre szabottan az adott év érettségi tételei.

Ugyancsak állandó programként lépett a FEB arculatába a 2010 óta létező „Jogázz velünk!” című interaktív jogi alapozó kurzus, amely tanfolyam során a jelentkezők megismerkedhetnek a jog különböző területeivel, az egyes jogágak sajátosságaival (polgári jog, alkotmányjog, büntetőjog stb.) természetesen könnyen érthető formában, interaktív módon, számos jogesettel illusztrálva.

 

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.